Mesures per als xicotets comerços sobre el COVID-19

Hi ha que respectar les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats

S’ha suspés l’obertura al públic dels locals i establiments, a excepció dels comerços de:

– Alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat

– Establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics

– Premsa i papereria

– Combustible per a l’automoció

– Estancs

– Equips tecnològics i de telecomunicacions

– Aliments per a animals de companyia

– Comerços per internet, telefònics o correspondències

Per tant, se suspén qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l’autoritat competent puga suposar un risc de contagi. Igualment queda suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments.

En qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries. En tot cas, s’evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguen la distància de seguretat del menys un metre a fi d’evitar possibles contagis.

Neteja freqüent

Atés que alguns virus poden sobreviure en les superfícies durant uns quants dies, la implementació de mesures de neteja i desinfecció freqüents i exhaustives pot ajudar a eliminar els virus de les superfícies i objectes que es toquen ben sovint.

En este sentit, la neteja ha de ser freqüent en àrees d’alt contacte en els comerços, com a poms, botons, bolígrafs, carros, pantalles tàctils, etc.

Per als treballadors

La salut és la prioritat. Els empleats amb símptomes, així com als familiars o cuidadors amb símptomes, han de quedar-se a casa. A més, d’ha de donar flexibilitat amb les condicions de treball per a encoratjar l’atenció de persones malaltes i xiquets.

Així mateix, es recomana ser flexible en la presentació de baixes metgesses, ja que centres mèdics poden estar ocupats a afrontar la crisi i és probable que no puguen proporcionar la dita documentació de forma ràpida.

Tràmits amb l’Administració Pública

Respecte als tràmits amb l’Administració Pública, la declaració de l’estat d’alarma ha suposat la suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. Es reprendrà en el moment en què perda vigència l’estat d’alarma o, si és el cas, les pròrrogues del mateix.

Esta suspensió afecta també els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció, així com als drets, que queden suspesos durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, si és el cas, de les pròrrogues que s’adoptaren.