*BASES REGULADORES DE LES CAMPANYES DE FEDECO LLÍRIA

BASES DE LA PROMOCIÓ COMERCIAL

Els associats a FEDECO LLÍRIA realitzaran una promoció en els establiments adherits, que es regiran per les següents

B A S E S

1a. Objecte de la promoció.

Incentivar la compra en els establiments adherits a FEDECO LLÍRIA,

2a. Requisits per a participar en el sorteig.

Podran participar tots els comsumidors que depositen els seus Miquels a les urnes situades en l’oficina de Caixa Popular de Llíria i al mercat Municipal

3a. Premis

Se sortejaràn premis per consumir als establiments dels associats a la Federació

4a. Mecànica de la promoció.

Podrà participar en aquesta promoció qualsevol persona major d’edat.

Per participar deurà omplir els Miquels amb les seves dades . Simplement cal realitzar una compra en qualsevol dels establiments adherits per aconseguir el Miquel

*encara que cada establiment podrà determinar una llista de productes o mínim de compra

5a.Condicions del Premi. Causes de desqualificació

Este Premi s’organitza amb la pretensió d’incentivar i fomentar la participació de tots els clients als comerços de la Federació Comerç de LLíria premiant la fidelitat en condicions d’igualtat i amb estricte respecte al principi general de la Bona Fe. Per este motiu, Fedeco LLíria, exclourà automàticament i immediatament de la mateixa a qualsevol participant que transgredisca les

normes de la Bona Fe, observe una conducta mentidera o inadequada, empre mitjans fraudulents o incomplisca estes bases en qualsevol dels seus extrems.

Queden exclosos del lliurament del premi els titulars dels comerços associats o familiars directes amb el segell del mateix comerç.

El Premi no es podrà canviar ni reemborsar íntegrament o parcialment. No es podrà vendre o comercialitzar.

6a. Elecció del guanyador // Lliurament del premi

Es triará un únic guanyador ( o més d’un, depenent de la campanya )

* amb reserva de 3 Miquels

Es contactarà personalment amb el guanyador en el mateix número de telèfon o adreça de correu electrònic facilitat

En cas que no es pogués localitzar al guanyador o a cap dels reservats, el premi quedará desert.

7a. La participació i / o l’acceptació del premi

El present concurs porta implícita l’autorització a Federació del Comerç de Llíria de publicar qualsevol dada, fotografies o vídeos del premiat en qualsevol mitjà de difusió pública o privada i, en particular, l’autorització del guanyador de publicar el seu nom. Es podrà requerir al guanyador la participació en activitats publicitàries relacionades amb aquesta promoció, activitats per les quals no rebran cap remuneració.

8a Contacte

Per a qualsevol dubte respecte a la participació, dirigiu-vos a l’adreça acomerclliria@yahoo.es . Protecció de dades Als efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, davant de qui pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel · lació o oposició en els termes legalment previstos mitjançant sol · licitud per escrit i signada dirigida al responsable del fitxer a l’adreça indicada i acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial equivalent.

9a. Responsabilitat

Fedeco Llíria no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es derivin de l’operativa del Premi o de les accions dutes a terme per les empreses adherides a aquesta promoció, llevat que siguin produïts per una actuació negligent o dolosa de Fedeco Llíria

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *